ID and FD Fans

Rulman

Mobilith SHC 100 Çalışma Sıcaklığı Aşağı : 300/150.08°C
MOBILGREASE XHP 222 Çalışma Sıcaklığı Yukarı : 300/150.08°C
Unirex N 2 Çalışma Sıcaklığı Aşağı : 300/150.08°C
Mobilith SHC 220 Çalışma Sıcaklığı Yukarı : 300/150.08°C

Diğer

Mobilith SHC 460 Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları

Yağ Sistemi - Merkezi Yağ Sistemi

Mobil DTE 24 Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları
Mobil SHC 626 Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları
Mobil DTE 26 Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları

Sürücü Sistemi - Kaplin

Mobilux EP 111 Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları