GİZLİLİK BEYANI

Bu Genel Gizlilik Beyanı, 1 Nisan 2023’ten itibaren geçerlidir.
Son güncelleme 1 Nisan 2023.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir.

Gizliliğiniz bizim için önemlidir ve kişisel bilgileri toplama ve işleme koyma konusundaki uygulamalarımızı anladığınızdan emin olmak istiyoruz. Bu Gizlilik Beyanı sizden aldığımız kişisel verileri nasıl işlediğimizi açıklamaktadır:

  • Mobil web siteleri, sistemleri ve uygulamaları aracılığıyla sunulan ve tümü bu Gizlilik Bildirimine atıfta bulunan bu Livechat aracı aracılığıyla. Bu siteler, uygulamalar ve sistemler toplu olarak “Site” olarak anılır ve
  • örneğin, ExxonMobil’in bir müşterisi veya başka bir dış paydaşsanız, iş ilişkimiz sırasında başka yollarla anılır.

ExxonMobil, belirli kişisel verilerin belirli kullanımları için ek gizlilik bildirimleri sağlar. Örneğin, tesislerimizi ziyaret edenlere, tedarikçilerimize, iş başvurusunda bulunanlara, belirli mobil Uygulamaların kullanıcılarına ve müşteri sadakat kartı programlarımızın katılımcılarına ek bildirimler sağlarız. İlgili ExxonMobil bağlı kuruluşları, kişisel verileri bu tür özel kullanımlar için sağladıkları gizlilik bildirimlerine uygun olarak İşleyecektir. Bu bildirimler sizin için geçerli olduğunda, bunları dikkatlice okumanızı öneririz. İlgili bildirimlere bağlantılar ve ExxonMobil’in gizlilik programı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Bu Gizlilik Beyanı’nda, tanımlanmış bazı terimler kullanırız. Tanımlanan terimlerin anlamlarını anlayabilmeniz için, Tanımlı Terimler başlıklı Bölüm 13’e başvurmanızı öneriyoruz.

Bu Gizlilik Beyanı şu kişilere atıfta bulunur:

  • Site ziyaretçileri;
  • bu Gizlilik Beyanını içeren veya atıfta bulunan elektronik veya diğer iletişimlerin alıcıları ve
  • aşağıda Bölüm 2’de listelenen Veri Sorumlu(lar)ının müşteriler ve dış paydaşlar gibi bir iş ilişkisine sahip olduğu kişiler.

Çocuklardan Toplanan Bilgiler

ExxonMobil, Site aracılığıyla (bu terimin geçerli yasa tarafından tanımlandığı şekilde) reşit olmayanlardan veya reşit olmayanlar hakkında kişisel veri toplamaya çalışmaz ve ExxonMobil, reşit olmayanların kişisel bilgilerini onaylayıcı yetkilendirme olmadan satmaz.

Siteyi işleten ExxonMobil bağlı şirketi, Site aracılığıyla toplanan kişisel verilerin Veri Sorumlusudur. Bir ExxonMobil bağlı şirketiyle sözleşme veya başka bir iş ilişkiniz varsa, bu bağlı şirket, bu ilişki bağlamında sizden topladığı kişisel verilerin Veri Sorumlusudur.

Sorularınız varsa, lütfen data.privacy.office@exxonmobil.com adresiyle iletişime geçin.

Kişisel verilerin Veri Kontrol Sahibi olarak görev yapan ExxonMobil ortak veya ortakları; kişisel verilerin tamamını veya bir kısmını, kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sunabileceği düşünülmeyen üçüncü ülkeler de dahil olmak üzere, dünyanın herhangi bir yerinde yer alabilecek olan ExxonMobil ortaklarına transfer edebilir. Bu transferler, aşağıdaki Bölüm 7 uyarınca gerçekleştirilir.

ExxonMobil, kişisel verileri kanuna uygun bir şekilde toplama ve kullanma taahhüdünde bulunur.

ExxonMobil, kişisel verileri İşlediğinde, İşlemenin geçerli veri koruma kanunları uyarınca yapılmasını garanti edecektir. Bu; ExxonMobil’in, AEA, Birleşik Krallık ve İsviçre’de, özellikle de kişisel verilerin İşlenmesi konusunda, AB Genel Veri Koruma Düzenlemeleri ve geçerli kanunlarla belirtildiği şekilde, nasıl ve ne tür bir değerlendirme gerekçesine sahip olduğunu (yasal dayanağını) sunacağı anlamına gelir. İşleme gerekçesi duruma bağlı olarak şunları içerebilir:

  • Bu tür çıkarlar, bireyin çıkarları veya temel hak ve özgürlükleri ile çatışmadığı sürece, ExxonMobil’in ticari çıkarları ve/veya
  • Birey’in taraf olduğu bir sözleşmenin uygulanması için gerekli olması durumunda ve/veya
  • ExxonMobil’in tabi olduğu bir yasal yükümlülüğe uymak için gerekli olması durumunda ve/veya
  • Birey’in hayati öneme haiz menfaatlerini korumak için gerekli olması durumunda ve/veya
  • kişisel verilerinizin İşlenmesi konusunda izin vermiş olmanız halinde. Bu durumda, onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Belirli veri işleme faaliyetleri, bu işleme konusunda güdülen amaçlar ve ilgili kişisel verilerin tanımı için lütfen Bölüm 4’teki tabloya göz atmayı unutmayın.

Bireyler, kişisel verilerin İşlenmesine karşı çıkma olanağına sahiptir ve bu tür itirazlar, kanunlarca gereken yerlerde tarafımızdan dikkatle değerlendirilecektir. ExxonMobil’in kişisel verilerinizi işleme koyması konusundaki haklarınızla ilgili daha fazla bilgi için, lütfen Bölüm 9’a başvurun ve/veya ExxonMobil Veri Gizliliği Ofisi ile data.privacy.office@exxonmobil.com adresinden iletişime geçin.

Bu tabloda, Site aracılığıyla ve sizinle olan iş ilişkimizle bağlantılı olarak topladığımız bilgi kategorilerini açıklıyoruz. Ayrıca, geçerli olduğu zaman, bilgilerin kullanılması ve işlenmesi için amacı ve yasal temeli de açıklarız.

ExxonMobil, kişisel verilerin işlenmesi için yasal bir dayanak olarak meşru çıkarlarına güvendiğinde, ExxonMobil bu çıkarların bireyin hak ve özgürlüklerini orantısız ve olumsuz etkilememesini sağlayacaktır. ExxonMobil’in, bir bireyin kişisel verilerini İşlemek için yasal bir temel olarak iznine ihtiyaç duyduğu durumlarda ziyaretçiler, izinlerini istedikleri bir zamanda geri çekebilirler. İzinlerini geri çekmek isteyen ziyaretçiler data.privacy.office@exxonmobil.com adresinden bizi bilgilendirmelidir. Kişisel verilerinizin İşlenmesini mümkün olan en kısa sürede durdurmak için adımlar atacağız.

Kişisel veri kategorileri Kişisel verilerin İşlenmesinin İş Açısından Amacı Geçerli olduğu durumlarda İşlemenin yasal dayanağı Kaynak Kategorileri Varsa, bilgilerin paylaşıldığı Üçüncü Taraf Kategorileri
IP adresi (bilgisayarınıza İnternet Hizmet Sunucunuzdan verilen İnternet adresi), alan türü, tarayıcı türü (ör. Firefox, Chrome veya Internet Explorer), cihaz tipi, işletim sistemi, cihaz ekran boyutu ve günün tarihi ve saati gibi saptayıcılar. Livechat’in, ziyaretçinin bilgisayarı veya mobil cihazı ile iletişim kurmasını sağlamak için. ExxonMobil’in ilgili Site içeriğini ve Site hizmetlerini sunma konusundaki meşru ticari çıkarı. Bu bilgileri otomatik olarak, doğrudan sizden veya iş amaçlarımızda bize yardımcı olabilecek satıcılardan toplarız. Bu bilgileri, iş amaçlarımızda bize yardımcı olabilecek satıcılarla paylaşabiliriz.
Yukarıda listelenen bilgiler. Siteye yapılan ziyaretlerin sayısı; ziyaret edilen Sitenin bölümleri; Siteye yapılan ziyaretten hemen önce ve sonra ziyaret edilen üçüncü taraf siteleri; kullanıcı tarama davranışını ve kullanıcı geri bildirimini ölçen analizler dahil olmak üzere internet veya diğer elektronik ağ faaliyeti bilgileri. Siteyi yönetmemize, Sitedeki deneyiminizi özelleştirmemize ve Siteyi ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi (İş birliği araçları) iyileştirmemize yardımcı olmak için.

Site içeriğinin ziyaretçiye uygunluğunu artırmak ve Site hizmetlerinin kalitesini güvenceye almak üzere ExxonMobil’in yasal ticari çıkarları nedeniyle.

Geçerli yasanın gerektirdiği ölçüde, kişisel verileri bu amaç için kullanmamıza izin vermenizi isteyeceğiz (ör. bir çerez başlığı vasıtası ile).

Bu bilgileri otomatik olarak, doğrudan sizden veya iş amaçlarımızda bize yardımcı olabilecek satıcılardan toplarız. Bu bilgileri, iş amaçlarımızda bize yardımcı olabilecek satıcılarla paylaşabiliriz.
İletişim bilgileri (ör. adlar, adresler, e-posta adresleri, telefon numaraları), uzmanlık alanı, Coğrafi konum verileri, cihaz ekran boyutu ve internet veya Siteye yapılan ziyaretlerin sayısı, ziyaret edilen Sitenin bölümleri ve kullanıcı edinme kanalı dahil olmak üzere diğer elektronik ağ faaliyeti bilgileri.

Ürün ve hizmetlerimizi (Müşteri pazarlama, promosyon ve reklam) tanıtmak için.

Konuma, dile ve ürünümüze olan ilgiye göre ilgili sohbet katılımını göstermek

Site içeriğinin ziyaretçiye uygunluğunu artırmak ve Site hizmetlerinin kalitesini güvenceye almak ve ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak üzere ExxonMobil’in yasal ticari çıkarları nedeniyle.

Geçerli yasanın gerektirdiği ölçüde, kişisel verileri bu amaç için kullanmamıza izin vermenizi isteyeceğiz (ör. bir çerez başlığı veya doğrudan pazarlama için onay verme vasıtası ile). Kişisel verilerinizi üçüncü bir taraftan (ör. bir veri aracısı) almamız durumunda, üçüncü tarafın ExxonMobil'e, geçerli olduğu durumlarda, açıklama için bilgilendirilmiş olurunuzu almasını sağlamak için önlemler alacağız.

Bu bilgileri otomatik olarak veya doğrudan sizden toplarız. Bu bilgileri, iş amaçlarımızda bize yardımcı olabilecek satıcılarla paylaşabiliriz.
İletişim bilgileri (ör. isimler, adresler, e-posta adresleri, telefon numaraları), uzmanlık alanı sohbet geri bildirimi ve Canlı Sohbet veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla bize sağlayabileceğiniz diğer bilgiler. Hizmet Talebi Yönetimi Livechat aracılığıyla size sağlanan teknik desteği yönetmek ve idare etmek. Bu, kullanıcının bir satış teklifi istemesi, talep ettiğiniz hizmetleri sağlaması ve ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi sağlaması durumunda gelişmiş teknik destek sağlamak için kişisel verilerin işlenmesini içerir. ExxonMobil’in mal ve hizmet sunumunu ve iş organizasyonunu optimize etmek için meşru iş çıkarı. Bu bilgileri otomatik olarak, doğrudan sizden veya iş amaçlarımızda bize yardımcı olabilecek satıcılardan toplarız. Bu bilgileri, iş amaçlarımızda bize yardımcı olabilecek satıcılarla paylaşabiliriz.
Bu bildirimde atıfta bulunulan kişisel verilerden herhangi biri, bilgilerin geçerli yasanın gerektirdiği şekilde uygun şekilde takma ad verilmiş veya anonimleştirilmiş olması koşuluyla. Analitik ve istatistiksel amaçlar için. ExxonMobil’in, Sitenin uygunluğunu sağlamak, müşteri deneyimini ve ExxonMobil ürün ve hizmetlerini iyileştirmek ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtmak için meşru ticari çıkarı için. Bu bilgileri otomatik olarak, doğrudan sizden veya iş amaçlarımızda bize yardımcı olabilecek satıcılardan toplarız. Bu bilgileri, iş amaçlarımızda veya diğer amaçlarla bize yardımcı olabilecek satıcılarla paylaşabiliriz.

Siteyi ziyaret ederken bilgisayarınıza yerleştirilen bilgiler

Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza depoladığımız çerezler ve pikseller, etiketler, web işaretçileri ve Yerel Paylaşılan Nesneler (bazen “flash çerezleri” olarak adlandırılır) gibi diğer yerel depolama teknolojileri veya dosyaları kullanırız. Bilgisayarınız veya mobil cihazınızda saklanan çerezler ve dosyalar, Site kullanımınızı kişiselleştirme işlemlerini kolaylaştırır ve her ziyaretinizde bilgilerinizi tekrar tekrar girme gereğini ortadan kaldırır. Bu bilgileri bilgisayarınızdan silebilir veya bloke edebilirsiniz. Flash çerezleri, cihazınızın tarayıcınız dışındaki kısımlarını kullanabilir, bu da tarayıcı araçlarını ve ayarlarını kullanarak bunların kullanımını kontrol edemeyebileceğiniz anlamına gelir. Flash çerezlerinin yönetimi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Adobe Flash Player web sitesini ziyaret edin. Not: bir üçüncü taraf web sitesine yönlendirileceksiniz.

Çerez alımını durdurmak için lütfen buraya tıklayın (not: bir üçüncü taraf sitesine aktarılacaksınız).

Sitemizin kullanımını izlemek ve site kullanım analizleri sağlamak için satıcılar kullanırız. Bu satıcılar, bu tür bilgileri onlarla yaptığımız sözleşmelere uygun olarak iş amaçları için kullanabilir.

Analitik kullanımı ve bilgisayarınız veya mobil cihazınıza yerleştirdiğimiz çerezler ve dosyalar ve bunları nasıl silebileceğiniz veya bloke edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için, ilgili Sitede yer alan Çerez Beyanı’na göz atın.

Mal ve hizmetlerden bazılarının, sunulabilmeleri için gereken kişisel verilerin sağlanmaması durumunda, verilemeyeceğini dikkate alın.

Hedefli reklamcılık ve sosyal medya sitelerini kullanımımız

Site aracılığıyla topladığımız bilgileri, çevrimiçi reklamlarımızı yönetmemize yardımcı olması için kullanabiliriz. Örneğin, üçüncü taraf sosyal medya siteleri, haber siteleri ve (video) arama motorları gibi diğer web sitelerini ziyaret ettiğinizde ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için reklam göstermek amacıyla Siteden toplanan bilgileri kullanabiliriz. Bu amaçla üçüncü taraf reklam teknolojisini kullanıyoruz. Üçüncü taraf reklam hizmeti teknolojisi ve bu teknolojiden nasıl “tercih dışı bırakılacağı” hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen YourOnlineChoices.Com adresini ziyaret edin. Not: bir üçüncü taraf web sitesine yönlendirileceksiniz.

Sitemiz ayrıca başkalarının web sitelerine bağlantılar sağlar. Bu, Facebook, Twitter, YouTube ve diğer sosyal medyalara sosyal eklentileri içerebilir. Bu bağlantılar veya sosyal eklenti aracılığıyla tıklama ile ilgili belirli istatistiksel bilgileri almamız durumunda, bu istatistiksel bilgileri geçerli yasalara uygun olarak ele alacağız. Bu tür bağlantılara veya sosyal eklentilere tıklayarak, tarayıcınız ile ilgili web sitelerinin sunucuları arasında çevrimiçi bir bağlantı kurulacak ve sonuç olarak bu web siteleri tarafından bazı kişisel veriler toplanabilecektir. ExxonMobil, bu web sitelerinin sahibi değildir, bu web sitelerini kontrol etmez veya bu web sitelerinin bakımını yapmaz. Bu diğer sitelerin gizlilik politikasını da dikkatle gözden geçirmenizi ve herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa sitenin işletmecisi ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. ExxonMobil, diğerlerinin kişisel verileri işleme şeklinden sorumlu değildir ve bu sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriğinin doğruluğu hakkında hiçbir beyanda veya garantide bulunmaz.

Aynı şekilde, ExxonMobil Sitemize bağlantınızı sağlayan herhangi bir web sitesinin politika ve uygulamalarından da sorumlu tutulamaz.

Site aracılığıyla toplanan bilgileri, Siteyi kullanımınız ile Siteye veya uygulamalara erişmek için kullandığınız farklı cihaz türlerindeki diğer uygulamaları (ör. mobil ödeme Uygulamamız) kullanımınız arasındaki bağlantıları analiz etmek amacıyla, çapraz uygulama deneyimlerinizi iyileştirmek için kullanabiliriz. Bunu yaparken, Sitemizdeki çerez dosyalarını ve diğer depolama teknolojilerini bu Gizlilik Beyanına ve Sitedeki çerez beyanına uygun olarak kullanırız.

Bizim adımıza faaliyette bulunmaları için diğer şirket ve kişilerle sözleşme yaparız. Bu iş amaçlarını gerçekleştirmek için gereken kişisel verilere erişimleri vardır.

Örneğin, ExxonMobil siparişleri yerine getirmesine ve teslimat yapmasına, posta ve e-posta göndermesine, müşteri listelerini yönetmesine, verileri analiz etmesine, pazarlama yardımı sağlamasına, web sitelerini barındırmasına, kart ödemelerini işlemesine ve müşteri hizmetlerini sağlamasına ve geliştirmesine olanak sağlamak için kişisel verilerinizi satıcılarla paylaşabilir. Ayrıca, internet aracılığıyla iletişim kurulması ve diğer mecralardan sizinle bilgi, ürün ve hizmetler paylaşılması, üçüncü şahısların kişisel verilerinizi görüntülemesini ya da işlemesini gerektirebilir.

Bu hizmet sağlayıcılar, iş amaçlarımızı gerçekleştirmek için gereken kişisel verilerinize erişebilir, ancak bunları başka amaçlar için kullanamaz.

ExxonMobil, Canlı Sohbet hizmetini sağlamak için Livechat Inc. şirketini kullanmaktadır. Livechat Inc., ExxonMobil’in bir veri işlemcisidir ve sistemden silinene kadar Canlı Sohbet aracılığıyla yapılan iletişimler hakkındaki bilgilere erişebilir; ancak önceden anlaşmamız olmadan kayıtlarımıza erişmeyecek ve hesabımızda herhangi bir bilgi kullanmayacaktır.

Livechat Inc.’in merkezi Boston'da (ABD) bulunmaktadır ve hizmetleri bulut tabanlı bir sunucuda üçüncü taraf veri barındırma sağlayıcıları (Amazon S3, IBM Softlayer ve Google) tarafından barındırılmaktadır. Veri güvenliği hakkındaki bilgiler https://www.livechat.com/legal/data-storage-hostingpolicy/adresinde ve gizlilik politikası ayrıntıları adresinde https://www.livechat.com/legal/privacy-policy/ bulunabilir.

Herhangi bir kişisel veri hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmadan önce, kendileriyle şunları garanti ettiklerini belirten bir yazılı anlaşma yaparız: (1) kişisel verilerin izinsiz olarak ifşa edilmemesi; (2) kişisel verilerin, yalnızca belirtilen amaçlar için ve ExxonMobil’in temin ettiği talimatlara göre kullanılması; (3) kişisel verilerin yalnızca gerekli olan şekilde veya şirket çıkarlarını gözetmek için gerekli olan süre boyunca saklanması ve (4) yeterli ve uygun güvenlik tedbirlerinin uygulanması.

ExxonMobil, bazı durumlarda, kişisel verileri yetkili makamlar, yasal danışmanlar, Exxon, Mobil veya Esso markalı yakıt istasyonu operatörleri, ödeme ve müşteri kartı veren kuruluşlar ve diğer sözleşmeli taraflar dahil olmak üzere satıcılara açıklayacaktır. Bu satıcılar, kişisel verileri kendi adlarına işler; örneğin, yasalar gerektiriyorsa, ExxonMobil’in haklarını savunmak veya bireylerin şikayetlerini ve taleplerini ele almak için. Ayrıca, varlıklarınızın devriyle bağlantılı olarak veya başka bir şekilde bir birleşme veya devire dahil olduğumuz takdirde bilgilerinizi paylaşabiliriz. Genel olarak, geçerli yasa izin verdiğinde ve sizin onayınız üzerine, kişisel verileri ExxonMobil distribütörleri gibi satıcılara, ürünlerini ve hizmetlerini size pazarlamalarına izin vermek amacıyla dağıtacağız.

ExxonMobil, kişisel bilgileri üçüncü taraflara satmaz ve satmayacaktır. ExxonMobil, kullanıcı diğer web sitelerini ziyaret ettiğinde ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için reklam göstermek amacıyla üçüncü tarafların Sitelerimiz aracılığıyla (örneğin çerezler yoluyla) bilgi toplamasına izin verir. Yasaların gerektirdiği durumlarda, söz konusu bilgiler Sitelerimiz aracılığıyla toplanmadan önce onayınızı isteyeceğiz. Üçüncü taraflar, bilgileri diğer ürün ve hizmetlerin ilgi alanına dayalı reklamı için de kullanabilir. Reklamlar, kullanıcıların zaman içindeki ve farklı siteler, hizmetler ve cihazlardaki çevrimiçi etkinliklerine (“ilgi alanına dayalı reklamlar”) dayanmaktadır. Çerez beyanlarımız, hangi üçüncü tarafların ilgi alanına dayalı reklam amaçları için Site aracılığıyla bilgi topladığı hakkında bilgi sağlar. Bu üçüncü tarafların gizlilik politikasını incelemenizi öneririz.

7.1 İlgili taraflar arasında transferler

Veri Kontrol Sahibi olan ilgili ExxonMobil ortağı, kişisel verilerin bir kısmını veya tamamını, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan ExxonMobil sunucularına geçerli kanunlar uyarınca kullanabilir ve transfer edebilir.

Kişisel Verilerin AEA, Birleşik Krallık ve İsviçre’den bu bölgeler dışında yer alan alıcılara transferi belirli kısıtlamalara tabidir. ExxonMobil, kişisel verilerin tüm ExxonMobil konumlarında yeterli düzeyde veri koruması altında olduğundan emin olmak için bazı tedbirler almıştır. Bu aşamalar, AB’nin “Sözleşmeye Bağlı Standart Koşulları’nı” içeren Ortaklar Arası Anlaşmalara dahil olan ExxonMobil ortaklarını da kapsar.

AB Kontrata Bağlı Standart Koşullar’ın, kişisel verilerin AEA, Birleşik Krallık ve İsviçre dışına transferlerinde yeterli koruma sağladığı Avrupa Komisyonu ve ilgili Avrupalı yetkililer tarafından onaylanmıştır.

7.2 Üçüncü taraflara transferler

ExxonMobil, kişisel verileri üçüncü taraflara transfer ederken, bu alıcıların kişisel verileri doğru bir şekilde koruduğundan emin olmak için tedbirler alır. ExxonMobil, kişisel verilerin AEA, Birleşik Krallık ve İsviçre’den bu tür bölgelerin dışına aktarılması konusunda (1.) AB “Standart Sözleşme Maddeleri”, (2.) AEA, Birleşik Krallık veya İsviçre dışındaki ExxonMobil bağlı kuruluşları tarafından sözleşme yapılan alıcıya uygulanan sözleşmeye dayalı korumalar (ileriye dönük transferler olarak adlandırılır) ve (3.) AB Komisyonu tarafından yeterli görülen bir ülkede kurulan alıcı için yerel yasalar uyarınca mevcut korumalara güvenmektedir. İzin verilen durumlarda ve uygun olduğu şekilde, bireyin onayına güveneceğiz.

ExxonMobil tarafından uygulanan mevcut güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere, belirli transfer mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen data.privacy.office@exxonmobil.com adresiyle iletişime geçin.

ExxonMobil, topladığı kişisel verileri doğru ve eksiksiz tutmaya çalışır. ExxonMobil, kişisel verilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini korumak için bireylere güvenir. Kişisel bilgilerinizin, örneğin belirli bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak, kişisel verilerin sağlandığı bağlam dahil olmak üzere, değişmesi durumunda lütfen ExxonMobil'i bilgilendirin.

Geçerli yasalar, kişisel verilerinizle ilgili olarak size belirli haklar verebilir.

Kaliforniya'da tüketiciler, verilerini silme, ExxonMobil tarafından toplanan, kullanılan veya açıklanan kişisel verilere erişme ve bunları taşıma ve bu hakları ayrımcılık olmadan kullanma hakkına sahip olabilir.

Kişisel bilgilerinizi bilme veya silme hakkınızı kullanmak üzere doğrulanabilir bir tüketici talebi göndermek için, lütfen talebinizi e-posta, web formu veya telefon yoluyla gönderebileceğiniz ExxonMobil’in gizlilik programı açılış sayfasını ziyaret edin.

Tüketiciler, AEA, Birleşik Krallık ve İsviçre dahilinde geçerli olan kanunların sağladığı hak kapsamında, yanlış veya eksik kişisel verilerin düzeltilmesi, kişisel verilerin belirli koşullar altında İşlenmesini kısıtlama, belirli koşullar ve bunlara özel durumlar nedeniyle ortaya çıkan sebeplere bağlı olarak İşleme faaliyetlerine karşı çıkma veya kişisel verilerin, bu tür bilgilerin toplanma amaçları açısından artık gerekli olmadığı durumlarda, geçerli kanunlar uyarınca silinmesini isteme haklarına da sahiptir.

Bazı durumlarda, kişisel verilerinizi, kullanılabilirliğine engel olmadan, farklı hizmetlerde, kendi amaçlarınız için saklama ve yeniden kullanmanıza izin verecek olan kişisel verilerinizin taşınabilirliğini talep etme hakkına da sahipsiniz.

Ayrıca ülkenizde yer alan veri koruma danışma yetkilisine bir şikayette bulunma hakkınız da mevcuttur.

Bu haklardan faydalanmak için mevcut olan belirli yöntemler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen data.privacy.office@exxonmobil.com adresi ile iletişime geçin.

Talebinizi karşılama konusundaki çabalarımızı kolaylaştırmak için ExxonMobil’e bu kişisel verileri verme amacınızı (ör. belirli bir ürün veya hizmet ile alakalı olarak) lütfen bildiriniz.

“Lütfen İzleme” Sinyalleri ve Benzer Mekanizmalar. Bazı mobil web tarayıcıları “lütfen izleme” sinyalleri iletir. Web tarayıcılarının bu özelliği nasıl içerdiği ve etkinleştirdiğindeki farklılıklar nedeniyle, kullanıcıların bu sinyallerin iletilmesini isteyip istemedikleri veya hatta bunların farkında olup olmadıkları her zaman açık değildir. Şu anda bu sinyallere yanıt olarak herhangi bir işlem yapmıyoruz.

ExxonMobil; (i.) Birey ve ExxonMobil ve ortakları arasında bir sözleşme yapılması veya bir sözleşmenin geçerliliği için gerekli görülen, (ii.) kanunların gerektirdiği ya da izin verdiği veya (iii.) Bireyin özel iznine bağlı olduğu durumlar hariç, otomatik karar alımından faydalanmaz.

Otomatik karar alma, bir Birey ile alakalı veya Bireyi önemli ölçüde etkileyen ve Kişisel Verileri tamamen otomatik olarak (yani karar alma sürecinde herhangi bir insani müdahale olmadan) İşleme Koyma temelli kararlardır. ExxonMobil, otomatik karar alma kullanıldığında Bireyin hak ve özgürlüklerinin ve meşru çıkarlarının korunması için uygun tedbirleri alacaktır.

ExxonMobil, kişisel verileri, verilerin toplanma amaçlarını yerine getirmek, yasal haklarını kullanmak ve geçerli yasalara uyumu sağlamak için gerekli olduğu sürece saklar. Kişisel veriler, pazarlama amaçları için 10 yıla kadar, ihtiyaç duyulana dek saklanır.

ExxonMobil, kişisel verilerinizi bu Gizlilik Beyanı’nda tanımlanan ve geçerli kanunlar tarafından gereken şekilde koruma taahhüdü verir. Bu bildirim veya kişisel verilerinizi işlememiz hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya ek bilgi isterseniz, lütfen aşağıdakilerle iletişime geçin:

“Veri Kontrol Sahibi” terimi, kişisel verilerin İşlenmesi amaçları ve yöntemlerini tanımlayan tüzel veya yasal kişi anlamına gelir (ExxonMobil’in durumunda bu kişi ilgili ExxonMobil ortağıdır).

“ExxonMobil” ve/veya “ExxonMobil ortakları”, (a) Exxon Mobil Corporation veya herhangi bir Exxon Mobil Corporation ana şirketi, (b) Exxon Mobil Corporation veya Exxon Mobil Corporation’ın herhangi bir ana şirketinin şimdi veya bundan sonra doğrudan veya dolaylı olarak (1) sahip olabileceği veya (2) hisselerin yüzde ellisinden (%50) fazlasına sahip olması nedeniyle yöneticilerini veya fonksiyonel eşdeğerlerini oylama veya atama yetkisine sahip olduğu herhangi bir şirket veya ortaklık (“Bağlı Şirket”) veya (c) Exxon Mobil Corporation veya Exxon Mobil Corporation’ın herhangi bir ana şirketinin veya bir Bağlı Şirket’in günlük operasyonel kontrole sahibi olduğu herhangi bir ortak girişim anlamlarına gelir.

“İşlendi” veya “İşleniyor” ile, ister otomatik ister manuel olsun, Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen; toplama, kayıt, organizasyon, yapılandırma, saklama, adaptasyon, düzeltme, geri alma, danışma, kullanım, ifşa, transfer, dağıtım veya başka bir yolla kullanıma sunma, uyumlu hale getirme veya birleştirme, kısıtlama, silme veya yok etme gibi herhangi bir işlemi kast ediyoruz.

Bu Gizlilik Beyanı’nı herhangi bir anda, önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu Gizlilik Beyanı'nda önemli değişiklikler yaptığımızda, değişiklikleri bu sayfada yayınlayacağız ve Gizlilik Beyanı'nın üzerinde yer alan revizyon tarihini güncelleyeceğiz. Güncellemeler için Gizlilik Beyanı'mızı düzenli olarak gözden geçirmenizi rica ederiz.