Mobil SHC Cibus 32 HT

NSF H1 Onaylı Isı Transfer Yağı

Bilgi formları

Ürün Tanımı

Mobil SHC Cibus™ 32 HT, NSF H1 onaylı yağlara ihtiyaç duyulan kapalı, dolaylı ısıtma tesislerinde kullanılması amaçlanmış, tam sentetik, yüksek performanslı bir ısı transfer yağıdır.  Isıl bozunmalara ve kimyasal oksidasyona karşı dayanıklılık sağlayan formülü sırasıyla, hizmet ömründe uzama tortu ve çamur oluşturma eğiliminde azalma sağlayabilir.

Mobil SHC Cibus 32 HT’nin viskozite değerleri, etkili ısı transferi sağlamak ve sistem verimini en üst seviyeye çıkarmak üzere dikkatle seçilmiştir.  Düşük viskozite, düşük sıcaklıklarda iyi akışkanlık sonucunu verir ve soğuk ortamlarda daha kolay ilk çalıştırma sağlar.

Mobil SHC Cibus 32 HT, sonuçta tüm sistemin veriminde artışa yol açabilecek şekilde hızlı ısı dağıtımı sağlanmasına yardımcı olması için, spesifik ısı ve yüksek termal iletkenlik gibi başarılı ısı transferi özelliklerine sahip olarak tasarlanmıştır.  Ayrıca, Mobil SHC Cibus 32 HT’nin uçuculuğunun düşük olması tüketimde azalma sağlayabilmektedir.

Mobil SHC Cibus 32 HT, NSF H1 onaylı olup, Kanada Gıda Denetleme Kuruluşu tarafından da onaylanmıştır, dolayısıyla tesadüfi gıda temasının yaşanabileceği uygulamalar için de uygundur. Ayrıca, Mobil SHC Cibus 32 HT en yüksek ürün bütünlüğü seviyelerini sağlamak amacıyla, ISO 21469 gerekliliklerini de karşılayan ISO 22000 tescilli tesislerde üretilmektedir. Kosher (Parve) ve Halal yasalarına da uygun olup formülünde fındık, fıstık, glüten, buğday ve hayvan ürünleri bulunmamaktadır. DIN 51522 ısı transfer sıvıları gereklilik ve testlerini karşılamaktadır.

Mobil SHC Cibus 32 HT, ExxonMobil’in yiyecek ve içecek işleme endüstrisi için geliştirdiği geniş, NSF H1 onaylı yağlayıcılar yelpazesinde yer almaktadır. 

Özellikleri ve Faydaları

Özellikleri Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
NSF H1 Onaylı Akışkan Tesadüfen gıda ile temasın yaşanabileceği yiyecek ve içecek işleme uygulamalarında kullanım için uygundur
ISO 22000 tescilli ve ISO 21469 kayıtlı tesislerde üretilmektedir Bağımsız doğrulama yoluyla ürün bütünlüğü güvencesi
Yüksek Viskozite İndeksi Viskozitesini ve yağ film kalınlığını yüksek sıcaklıklarda korur böylece ekipmanın korunmasına yardımcı olur
Mum içermez, akma noktası düşüktür Kolay ilk çalıştırma için çok düşük sıcaklıklarda akışkanlığını korur
Isıl parçalanma ve bozunmaya dayanıklıdır Çamurlaşma ve kok tortuları oluşturmaz, ısı transferi yeteneğine müdahalesi asgari düzeydedir ve bakım ihtiyaçları en alt seviyededir
Isıl özellikleri başarılıdır Isı transfer sisteminin çalışma verimini arttırmaya yardımcı olabilmektedir

Kullanım Yerleri

Elleçleme ve Depolama Önerileri
Mobil SHC Cibus 32 HT diğer Mobil SHC yağlayıcıları gibi içeride, ancak diğer H1 onayı olmayan yağlayıcılardan ayrı olarak depolanması tavsiye edilir. İdeal olan, açıkça işaretlenmiş, ayrı, belirli bir iç alanda depolanmasıdır. Variller ve kovalar, diğer H1onayı olmayan yağlayıcıların altına veya üstüne depolanmamalıdır. Yeni ambalajların hasarsız ve mührünün açılmamış olması gerekir. Teslimat tarihi, imalat parti numarası ve son kullanma tarihini kaydedin. Ambalajın ilk açılma tarihini kaydedin ve içindekileri stok çevrimine uygun süre içersinde kullanın. Tüm ambalajları kullandıktan sonra kapatın. Kaptaki kullanılmamış yağı değiştirmeyin. Dahili nakliye için açıkça etiketlenmiş, özel ekipman kullanın. Uygun olduğunda, makineleri doğru H1 yağlayıcının ismiyle etiketleyin.

Mobil SHC Cibus 32 HT, diğer NSF H1 veya NSF-harici H1 tescilli madeni yağ bazlı ısı transfer yağlarıyla fiziksel anlamda uyumlu olabilirse de karıştırmak, performansında ve aynı zamanda NSF tescil statüsünde sapmaya neden olabilir.  Buna göre, bir sistemde Mobil SHC Cibus 32 HT’ye geçiş yapmadan önce, maksimum performans faydalarına ulaşmak ve NSF H1 tesciline uyum için, sistemin derinlemesine temizlenmesi ve yıkanması tavsiye edilir.

Isı Transfer Sistemi Uygulamaları
Mobil SHC Cibus 32 HT, bir NSF H1 akışkana ihtiyaç duyulan geniş bir yiyecek işleme uygulamaları yelpazesindeki kapalı ısıtma ve soğutma sistemleri için tavsiye edilir.  Bunlar, et, balık ve içecek işleme, hazır ve kolay yemek ve hayvan yemi üretimini içerir.  Ayrıca, bu akışkan, sıcak yağın doğrudan havaya maruz kaldığı açık sistemler için tavsiye edilmez.  Sıcak Mobil SHC Cibus 32 HT, püskürdüğü veya sızıntı noktalarından dışarı çıktığı takdirde aniden tutuşabilir

Kapalı sistemlerde, maksimum sistem çalışma sıcaklığı 280°C olup maksimum ısı transfer yüzey sıcaklığı 295°C’dir.  Akışkanın maksimum çalışma sıcaklıkları, (sistem tasarımı, akış hızları vb. göre farklılık gösterebilecek) daha yüksek sıcaklıklara maruz kalma süresine bağlıdır.  Doğru çalıştırmayı temin için lütfen orijinal ekipman imalatçınıza danışın.  Bunların yanında, aşağıdaki koşullar tavsiye edilmektedir:  1) Isıtıcı içinde, Reynolds sayısı 10,000’den büyük olacak şekilde türbülanslı akış sağlayın;  2) ısıtıcı içinde yer yer yüksek dış yüzey sıcaklıklarına neden olabilecek ve akışkan ömrünü kısaltabilecek, lokal bölümlerde yüksek ısı akısı durumunu önlemek için (ısıtıcı orijinal ekipman imalatçısının direktifleri doğrultusunda) tedbirle alın;  3) akışkanın kullanım ömrünü uzatmak ve oksijene maruz kalma olasılığını en aza indirmek için nitrojen örtüsü altına almayı uygulayın.  

Çalışma ömrünü en üst seviyeye çıkarmak için periyodik kullanılmış yağ analizi ile Mobil SHC Cibus 32 HT’nin takip edilmesi tavsiye edilir.  Sisteme Mobil SHC Cibus HT 32 doldurulduktan bir ay sonra akışkan durumunun ilk kontrolünün yapılması ve altı aylık aralıklarla sürekli yağ analizi tavsiye edilir.

FDA 21CFR 178.3570 Gıda ile Tesadüfî Temas 
Mobil SHC Cibus 32 HT, NSF H1 tescillidir ve tesadüfi gıda teması olasılığında lübrikasyon kullanımı için 21 CFR 178.3570 gerekliliklerini karşıladığı anlamına gelir. gıdayla doğrudan temas edecek yağlayıcı olarak kullanılmamalıdır.

Mobil SHC Cibus 32 HT, kimyevi maddeler, farmasötikler ve plastikler gibi başka bir dizi sanayi kollarında da kapalı ısıtma ısı transferi uygulamalarında kullanılabilmektedir.

Şartnameler ve Onaylar

 

 

Mobil SHC Cibus 32 HTaşağıdaki imalatçı onaylarına sahiptir.

Kosher & Parve

Halal 

 

Mobil SHC Cibus 32 HT aşağıdaki gerekliliklere göre tescillidir:

NSF H1

NSF HT1

 

Mobil SHC Cibus 32 HT aşağıdaki onay ve şartnameleri karşılar veya geçer

Canadian Food Inspection Agency Acceptance

DIN 51522:1998-11

FDA 21 CFR 178.3570

 

Tipik Özellikler

 

Özellik

 

ASTM Color, ASTM D1500

0.5

Density @ 15 C, kg/l, ASTM D4052

829

Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

234

Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

5.91

Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

30.4

Pour Point, °C, ASTM D97

-54

Viscosity Index, ASTM D2270

135

 

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx