Mobil Centaur XHP 460 Serisi gresler, ileri kalsiyum sülfonat kalınlaştırıcı teknolojisi ile geliştirilmiş üstün bir gres ailesidir. Kalsiyum sülfonat kalınlaştırıcı, pasa karşı koruma ve aşırı basınç (EP) özellikleri taşır. Geleneksel sabun-bazlı kalınlaştırıcılarla (lityum, alüminyum, kalsiyum sabunu) karşılaştırıldığında, Mobil Centaur XHP 460 Serisinde kullanılan kalsiyum sülfonat kalınlaştırıcı, uzun yeniden yağlama aralıklarında pasa karşı koruma sağlayarak suya doymuş ortamlarda üstünlük sağlar. EP özellikleri sulu ortamlarda çok iyi stabilite göstererek, aşınmaya karşı koruma ve korozyon direnci arasında denge sağlar.

Mobil Centaur XHP 460 Serisi gresleri, özellikle demir çelik fabrikaları ve kağıt makinesi ekipmanlarının zorlu yağlama gerekliliklerini karşılayacak şekilde geliştirilmişlerdir. Mobil Centaur XHP 460 Serisi gresler, bu aşırı ıslak ortamlarda korozyona karşı mükemmel korumanın yanında dengeli bir su ile yıkanma ve su püskürtme direnci kombinasyonu sağlar. Kullanılan kalsiyum sülfonat kalınlaştırıcılar, yüksek su kontaminasyonu seviyelerinde dahi yapısını ve EP koruma özelliklerini koruyabilir.

 

Bilgi formları

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Centaur XHP 460 Serisi gresleri, performans kabiliyetlerinin yanında yüksek kaliteleri ve dayanıklılıkları ile tanınan Mobil yağlama ürünleri markasının üyeleridir. Bu ürün ailesi, en sıkı kalite standartlarına göre üretilir. Bu ürün ailesinin kilit bir özelliği de dayanıklılık ve tutarlılık ile zorlu uygulamalarda kullanılabilme kabiliyeti konusundaki itibarıdır. Mobil Centaur XHP 460 Serisi gresleri, yüksek performanslı kalsiyum sülfonat kalınlaştırıcı teknolojisi ile geliştirilmiştir ve özellikle demir çelik ve kağıt fabrikası uygulamaları için tasarlanmıştır. Mobil Centaur XHP 460 Serisi gresleri şu faydaları sağlar: 

 • Ağır ve şok yükler altında ekipman koruması için üstün aşırı-basınç koruması ve yük taşıyabilme kabiliyeti
 • Yüksek sıcaklıklarda mükemmel yağ sızdırma kontrolü
 • Uygun yeniden gresleme aralıkları ile 232 C (450 F)  sıcaklığa kadar uygulamalarda güvenilir yatak yağlaması 
 • Su ile yıkanmaya karşı dirençli ileri bir polimer katık paketi
 • Kalınlaştırıcı yapısını kaybetmeden, serbest suyu emebilme kabiliyeti  
 • Gres sarfiyatını düşüren uzatılmış yeniden gresleme aralıkları 
   

Kullanım Yerleri

Mobil Centaur XHP 460 Serisi gresleri, demir çelik ve kağıt fabrikası ortamlarındaki aşırı yüklü ve suya doymuş uygulamalar için tavsiye edilir. Bu tür uygulamalara şu örnekler verilebilir:

 • Pota taret yatakları
 • Sürekli döküm makinesi
 • Sıcak haddeleme merdane yatağı
 • Hadde boyun yatakları
 • Kağıt pres ve ruloları
 • Tahta pellet değirmen yatakları
   

 

Spesifikasyonlar ve Onaylar

 

Mobil Centaur XHP 460 Seriesaşağıdaki onay ve spesifikasyonları karşılar veya geçer: 461 462
DIN 51825: (2004-06) KPF1K-20 -

 

 

Tipik Özellikler

 

Mobil Centaur XHP 460 Serisi 461 462
NLGI Sınıfı 1 2
Kalınlaştırıcı Sabun Tipi Kalsiyum Sülfonat Kalsiyum Sülfonat
Renk, Görsel Kehribar Kehribar
İşlenmiş Penetrasyon, 25ºC, ASTM D 217 315 280
Damlama Noktası, C, ASTM D 2265 275 275
Yağ Viskozitesi, ASTM D 445
cSt @ 40 ºC 460 460
4-Bilyalı Kaynak Testi, ASTM D 2596, Kaynak Noktası Kg 400 400
4-Bilyalı Aşınma, ASTM D 2266, 40kg, 1200 rpm, mm 0,60 0,60
Su ile Yıkanma, ASTM D 1264 1 s. @ 79 C, % 1,0 0,5
Su Püskürtme direnci, ASTM D 4049, kütle % 25 20

 

 

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS’ler talep durumunda satış ofisinizden veya Internet aracılığı ile sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.