Standard Worm Gear Drives--All Types

Dişli - Sonsuz Dişli

Mobil Glygoyle 460 Hız Aşağı : 600 Dakika Başına Devir
Mobil Glygoyle 460 Hız Yukarı : 600 Dakika Başına Devir
Mobil SHC 634 Hız Yukarı : 600 Dakika Başına Devir
Mobil SHC 634 Hız Aşağı : 600 Dakika Başına Devir