Air Compressor (piston type)

Üretici Şartnamesi - Yağ

Mobilarma 524 Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları
Mobil Rarus 827 Specification : Non-standard operating conditions
Mobil Rarus 829 Specification : Non-standard operating conditions

Yağ Şartnamesi

Mobil Rarus 427 Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları