Mobiltherm 600 Series

Isı transfer Yağları

Mobiltherm ısı transfer yağları, kapalı dolaylı ısıtma tesisatlarında kullanılmak için tasarlanmış yüksek performanslı ürünlerdir. Tüm endüstriyel süreçlerde, soğuk yağla kapatılmış dolaylı ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmaları önerilir.

 

Mobiltherm ısı transfer yağları, ısıl kırılmaya ve kimyasal oksitlenmeye dirençli yüksek rafine alkalin yağlardan formüle edilmiştir. Isıl olarak çok kararlıdırlar ve birikinti oluşumu veya viskozite artışı olmadan oldukça uzun süre kullanılabilirler.

 

Mobiltherm ısı transfer yağları, iyi ısı transfer verimliliğine sahiptir ve viskoziteleri hem başlatma hem de çalışma sıcaklıklarında kolaylıkla pompalanmalarını sağlayacak düzeydedir. Daha hızlı ısı yayılımı sağlayan belirli ısıl iletkenlik gösterirler. Önerilen çalışma sıcaklıklarında ısıl kırılmaya karşı dirençleri sayesinde, bu yağların parlama noktaları kullanımda belirgin şekilde düşmez.

 

Özellikleri ve Faydaları

Mobiltherm 600, aşağıdaki faydaları sunar.

Mobiltherm yağları, ağır uygulamalarda bile performans ve güvenilirlik yönünden ün kazanmış Mobil markasının önemli ürünlerinden biridir. Modern arıtma teknikleri mükemmel ürün özellikleri sağlamada önemli bir faktördür.

 

Özellikleri

Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar

Isıl kırılma ve bozulmaya karşı yüksek direnç

Isı transferi imkanı ve en aza indirgenmiş bakım gereksinimleri sayesinde tortu ve kok birikintisi oluşturmaz

Mükemmel ısıl özellikler

Yüksek ısı transfer oranları ve iyileştirilmiş çalışma verimliliği sayesinde daha düşük çalışma maliyetleri

İyi termal ve oksitlenme kararlılığı

Uzun süre sorunsuz hizmet ve azaltılmış duruş süreleri

İyi düşük ısı akışkanlığı

Soğuk sistemlerde kolay ilk çalıştırma

 

Kullanım Yerleri

Uygulamayla İlgili Hususlar: Mobiltherm ısı transfer yağları, mükemmel ısıl ve oksitlenme kararlılığını bozarak diğer özelliklerin değişmesine ve kullanım ömrünü belirlemeye yönelik analizlerde karışıklıklara neden olabileceğinden diğer yağlarla karıştırılmamalıdır. Yağlar önerilen azami sıcaklıkların üzerinde kullanılıyorsa ve sistem nitrojen gibi bir asal gaz ile basınçlandırılarak daha yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlanmamış ise, buhar kilidi oluşabilir. Daha yüksek sıcaklıklarda sıcaklık önerilen sınırın üstüne yükseldiğinde, kayda değer şekilde artan ısıl bozulma oranı nedeniyle sıvı ömrü kısalabilir. İyi tasarlanmış sistemlerde ısıtma elemanını çevreleyen yağ filmi sıcaklığı, yağın sıcaklığının 15ºC ila 30ºC üzerinde olmalıdır. Eğer sıcaklık belirtilen seviyeden daha yüksekse, yağın kullanım ömrü kısalabilir ve tortu ve kok birikintisi oluşumu nedeniyle ısı transferi oranları değişebilir.

 

Diğer mineral yağlarda olduğu gibi Mobiltherm ısı transfer yağları yalnızca basınçlı dolaşıma sahip sistemlerde kullanılmalıdır. Isı transfer ortamının sirkülasyonu için ısı yayımına bağımlı sistemler, yağın yerel olarak aşırı ısınmasını ve hızlı bozulmasını önlemek için yeterli hızda akış sağlamaz. Ayrıca bu yağların, sıcak yağın doğrudan havaya maruz kaldığı açık sistemlerde kullanılmaları önerilmez. Sıcak Mobiltherm yağları, yağ kaçağı noktalarında püskürür veya kaçarsa anında alev alabilir.

 

Mobiltherm 600 serisi, açık ve kapalı tesisatlarda kullanılabilir, önerilen dökme yağ sıcaklık aralıkları şu şekildedir:

 

     •  Mobiltherm 603: Kapalı Sistemler (285º C'ye kadar), Açık Sistemler (150º C'ye kadar)

     •  Mobiltherm 605: Kapalı Sistemler (315º C'ye kadar), Açık Sistemler (180º C'ye kadar)

     •  Mobiltherm 610: Kapalı Sistemler (315º C'ye kadar), Açık sistemler (250ºC'ye kadar)

     •  Mobiltherm 611: Kapalı Sistemler (315º C'ye kadar), Açık sistemler (275ºC'ye kadar)

 

ve önerilen yağ filmi sıcaklık aralıkları şunlardır:

 

     •  Mobiltherm 610: Kapalı Sistemler (330º C'ye kadar), Açık sistemler (265ºC'ye kadar)

     •  Mobiltherm 611: Kapalı Sistemler (330º C'ye kadar), Açık sistemler (290ºC'ye kadar)

 

Özellikler ve Şartnameler

Özellik

603

605

610

611

Yoğunluk @ 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,835

0,857

0,880

0,906

Parlama noktası, Cleveland Açık Kap,°C, ASTM D92

194

230

250

294

Kinematik Viskozite @ 100 oC, mm2/sn, ASTM D445

4,2

5,4

11,5

31,5

Kinematik Viskozite @ 40 oC, mm2/sn, ASTM D445

20,2

30,4

113

490

Akma Noktası, °C, ASTM D97

-15

-12

-6

-6

 

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx