Bu sunumda yer alan bilgiler, değişen teknoloji ve mevzuat gereklilikleri nedeniyle gözden geçirmeye tabidir. Doğruluğun sağlanması için her türlü çaba gösterilmiş olsa da ExxonMobil Şirketi, hatalar, ihmaller, baskı hataları veya sunumda yer alan içeriğin yanlış yorumlanmasından kaynaklanan kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz. Bu sunumda yer alan bilgiler gizlidir ve kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya alıcı tarafından ExxonMobil Şirketi'nin önceden yazılı rızası olmadan hiçbir şekilde ifşa edilemez.

Teknik bilgiler ve tavsiyeler, alıcı’nın ve onun kullanıcılarının ve müşterilerinin değerlendirmesi, araştırması ve doğrulaması ve yalnızca belirtilen ürün veya malzemelerle başka bir ürün veya malzeme ile birlikte olmadığında ilgilidir.

Tüm saptamalardan ve malzeme veya ürün ve herhangi bir sürecin kullanımının kontrol edilmesinden yalnızca kullanıcı sorumludur Bilgiler ve tavsiyeler her zaman bir motor/ekipman/makine üreticisinin tavsiyesine tabidir ve onlardan üstün değildir. ExxonMobil, bu teknik bilgilere ve tavsiyelere dayanan ürün veya malzemenin kullanımına ilişkin sonuçlardan elde edilen veya kaynaklanan doğrudan, dolaylı veya müteakip herhangi bir kayıp, hasar veya mağdur olunan ya da oluşan doğrudan veya dolaylı yaralanmalardan her türlü sorumluluğu açıkça reddetmektedir.