LS Gearboxes

Dişli - Dişli Kutusu

Mobilgear 600 XP 220 Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 0/32.0°F
Mobilgear 600 XP 320 Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 0/32.0°F - 30/86.0°F
Mobilgear 600 XP 320 Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 0/32.0°F
Mobilgear 600 XP 460 Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 30/86.0°F - 70/158.0°F
Mobilgear 600 XP 460 Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 0/32.0°F - 30/86.0°F
Mobil Glygoyle 30 Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 0/32.0°F
Mobil Glygoyle 30 Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 0/32.0°F - 30/86.0°F
Mobil Glygoyle 30 Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 30/86.0°F - 70/158.0°F